Ett nytt jorden på konstgjord väg

Nytt gjorden på konstgjord vägUSA / konstgjord miljö: Som vanligt är det i USA det händer igen. Här har man för en tid sedan satt igång ett projekt för att undersöka människans möjligheter för att finna en miljö som skulle kunna fungera så pass så att man skulle kunna bosätta sig utanför Jorden.

Forskningsprojektet ”Space Biospheres Projekt – Biosphere II” kommer 1989-90 att gå in i sitt praktiska skede. Åtta forskare – fyra män och fyra kvinnor – kommer då att låsa in sig i en specialbyggd anläggning.

Jorden i miniatyr

Arizona-öknen i USA – på gränsen till New Mexico – kommer att bli de åtta forskarnas hem de närmaste två åren. Den enda kontakten som de kommer att ha med omvärlden är en telefon.

Anläggningen i sig är ett jorden i miniatyr, närmare bestämt på 9.000 kvm. Forskarna har här återskapat ett perfekt ekologiskt system från olika delar av världen. Här finns både en tropisk regnskog, träskmarker, en ocean, savann, bostadsområde och mycket annat.

Anläggningen i sig är självförsörjande, vilket medför att när man, väl allt är på plats, inte behöver något från omvärlden, utan här producerar man allt man behöver.

Vetenskapens största framsteg

Om teorierna som forskningsprojektet grundar sig på håller, kommer det att bli ett av vetenskapens största framsteg. Projektet är samtidigt det första i sitt slag, och planeras hamna på runt 200 miljoner kronor för att genomföra projektet. Man skall då försöka att praktiskt bevisa att teorierna om att det går att flytta ett ekologiskt system, och att det fungerar på konstgjord väg.

Det aktuella forskarteamet har i flera år hållit på med experiment om flyttbar atmosfär, även kallad biosfär.

Kapplöpning?

I anslutning till denna konstgjorda miljö, kommer givetvis också att ta fram uppgifter om vilka djur och växter som klarar sig i denna konstgjorda miljö, och vilka som kommer att slås ut pga miljön. Men den stora frågan är nog fortfarande, om det för människan går att leva på detta sätt, för i så fall kommer en gammal dröm att gå i uppfyllelse för många – och då bl a för dagens vetenskap.

Man bör dock inte sticka under stäv med projektets känslighet, med tanke på rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjet, eftersom båda nationerna i möjligaste mån försöker, eller åtminstone planerar, att bygga gigantiska bostadsanläggningar i rymden, och vad skulle inte ett positivt resultat från detta forskningsprojekt kunna leda till. Kanske t o m en kapplöpning om byggnationen utanför jorden.

artikeln tidigare publicerad i Malmö-tidningen 1982-1988