Husdjur är skälig levnadsstandard

Sverige: Äntligen, nu är det fastställt av länsrätten i Skåne att husdjur ska anses som en skälig levnadsnivå.

Hemtjänsten vägrade nämligen att mata den 90-årige Henning Nilssons katt, men han fick rätt i länsrätten!

Grattis!