Rolling Stones i Göteborg … med utegångsförbud

Karikatyr på Keith RichardsSverige: 16 augusti gör Rolling Stones sin konsert i Göteborg, men Keith Richards har däremot belagts med något så unikt som utegångsförbud

Man är rädda för att det ska bli för mycket festande och där med dålig publicitet, men frågan är om det går att lära en gammal jycke å sitta