Pildammarna

Margaretapaviljongens blomserprakt, och sjön sett från paviljongens baksida.