· Curriculum Vitae

Profil

 • Prestigelös, strukturerad och engagerad
 • Intresserad av organisationer som värdesätter flexibilitet, engagemang, kvalité och framåtanda, där vi vidareutvecklas tillsammans i en långsiktig relation
 • Intresserad av utmaningar inom nya och gamla områden, bl.a. offert, order, produktionsstöd, produktionssupport, administration m.m.

Erfarenheter

 • Kundstöd, säljstöd och produktionssupport (>33 år)
 • Offerter, Order, Projektledning (>8 år)
 • Produktionsberedning / Prepress (5 år) … kvalitetskontroll, optimering och problemlösning till olika tryckmetoder
 • Biträde i blandad produktion (>10 år, vid behov) … stor fördel som komplement vid arbete inom Offert, Order, Projektledning, Produktionsberedning/Prepress
 • Lager (1 år deltid)
 • Web-to-Print / E-handel (8 år)
  • Produktion & Administration
  • Support & Utbildning till kunder och producenter
 • Textinskrivare
 • Originalare (19 år)
 • Butiksmedarbetare, kolonial (3 mån)

Arbetsgivare

2017.10–t.v.

Förlagshuset Nordens Grafiska, Malmö
Offert & Order
Administration
Produktionsbiträde
 • Order & Offerter
 • Administration, bl.a.
  • Stämpelkort och inrapportering till externt lönekontor
  • Produktionsdata – fakturor & dagrapporter
  • Arkivhantering
  • m.m.
 • Biträde i blandad produktion

Förändringsarbete: Översyn och uppdatering av basprislista och rörliga delar med omvärdering av tidsåtgång på viss del av produktionen, och förändring i synsättet på hur resurskrävande moment ska värderas. Uppdatering av prislistor utvärderas regelbundet.

Redskap: Ordersystemet OrderBok, MS Excel, MS Word, DropBox, Telefon, E-post, WordPress CMS, PC

2016.09 – projektanställd

PCG Malmö, Malmö
Webbadministratör
 • Bearbetning och publicering av material till ny hemsida i WordPress

Redskap: WordPress CMS, FTP, DropBox, MS Excel, MS Word, PC

2016.07–2016.08 – semestervikarie
2016.01 – sjukvikarie
2015.08 – avlastning

Nyaljus Tryck & Logistik, Helsingborg (uppköpt av Holmbergs)
Prepress (produktionsberedning)
 • Kvalitetskontroll, optimering och beredning av inkommande material till olika tryckprocesser
 • Material med eller utan variabeldata
 • Material med eller utan profiler för maskinell efterbehandling

Redskap: InDesign, Photoshop, Acrobat, PitStop, QuiteImposing, PrepareIT, MS Excel, MS Word, Telefon, E-post, FTP, MAC, PC

2015.09–2015.12 – praktik

Willys Limhamn, Malmö
Butiksmedarbetare (kolonial)
 • Påfyllning av varor i butikshyllor
 • Datumkontroll av varor
 • Mycket kundkontakter
 • Huvudsakligen självständigt arbete

Redskap: Handscanner (varuhantering)

2012.08–2013.09

Nyaljus Tryck & Logistik, Helsingborg (uppköpt av Holmbergs)
Prepress (produktionsberedning)
Orderadministratör
Projektledare
 • Kombinations-tjänst inom Produktionsberedning (prepress), Orderadministration, Offerthantering och Projektledning gentemot en av våra produktionsintensiva MediaBroker och deras kunder
 • Material med eller utan variabeldata
 • Material med eller utan profiler för maskinell efterbehandling
 • Digitaltryck av Affischer, Tapeter, Rollups i mindre upplagor
 • Biträde i blandad produktion (vid behov)

Förbättring: Nya rutiner för hur man ska tänka vid import av XML-filer och export av material för tryck i vårat Web-to-Print-system. Exempel: Den största produktionen (hylletiketter och skyltar) kördes en gång i veckan till kundens alla butiker i Sverige, Norge och Finland. Besparing: Packhallens behov gick från 3 personer á 3,5–4 timmar till att 1 person löste det på under 1 timme. Samtidigt behövde Prepress mindre än 30 minuter extra i sin beredning till tryck. I genomsnitt minst 10 timmars tidsvinst i veckan på en produktion!

Redskap: Affärssystemet Summa, InDesign, Photoshop, Illustrator, MS Word, MS Excel, HP SmartStream, Acrobat, Pitstop, QuiteImposing, PrepareIT, E-post, Telefon, HP DesignJet, Wire-O, FTP, MAC, PC

”[…] presterat ett mycket värdefullt arbete för företaget […] mycket noggrann och ambitiös […] engagerar sig starkt i sina uppgifter”

VD, Nyaljus Tryck & Logistik

”Först vill jag säga att vi är mycket nöjda med Bengt! Det är otroligt skönt att vi/ni har honom på plats. Snabb återkoppling, sjukt bra koll, grymt kunnig.”

Vår näst största kund

2012.03 – projektanställd

Prinfo Grafiskt Center, Malmö (uppköpt av ÅkessonBergs)
Originalare (bibelproduktion)

Redskap: InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat, MS Word, MS Excel, E-post, Telefon, PC

2010.02–2011.01

Book Partner Media, Köpenhamn (uppköpt av Rosendahls)
Originalare (böcker)
 • Originalproduktion och korrektur av böcker på danska, norska, svenska och engelska (skönlitterärt och läromedel)
 • Scanning av bilder och renritning av figurer till både den egna och kollegors produktioner

Redskap: XYVision, OpenOffice, MS Word, MS Excel, InDesign, QuarkXpress, Illustrator, Photoshop, Acrobat, PowerPoint, FTP, MAC, PC

”[…] bra teknisk känsla […] har snabbt kunnat förstå våra system och arbetsflöden […] har hjälpt kollegor med tekniska problem”

VD, Book Partner Media

2009.08–2010.01

Prinfo Bergs, Malmö/Virserum (bytt namn till ÅkessonBergs)
Administratör (web-to-print / e-handel)
 • Web-to-Print – trycksaksbaserad e-handel där kunden kan förändra valda delar av innehållet i respektive produkt – produktion och publicering av trycksaker, ledtexter, prislistor, lagersaldo och grafik i systemet
 • Kunder såsom Göteborgs universitet, Malmö stad, Malmö högskola, m.fl.

Redskap: FireWorks, Photoshop, Acrobat, InDesign, XMPie, EFI Digital StoreFront, MS Word, MS Excel, E-post, FTP, Telefon, PC

2009.09–2009.12 – praktik

Edde Reklam, Malmö
Digitaltryck
Efterbehandling
Produktionsbiträde
 • Kundrelationer via förbutik, telefon, e‑post och distribution
 • Utökade kunskaper inom digitaltryck, efterbehandling och nya produktionsområden

Redskap: InDesign, Photoshop, CorelDraw, MS Excel, MS Word, Telefon, E-post, Canon DocuColor, Skärmaskin, PC, Bil

1988.03–2009.05

Prinfo Grafiskt Center, Malmö (uppköpt av ÅkessonBergs)
Prepress (produktionsberedning)
Administratör (web-to-print / e-handel)
Originalare (böcker, kontorstryck)
 • Produktionsberedning / Prepress (4 år)
  • Kvalitetskontroll, optimering och beredning till tryck
  • Inriktning på problemlösning och tidskrävande projekt
  • Resulterade i snabbare återkoppling och bättre arbetsflöde
 • Biträde i produktion (4 år), vid behov
 • Web-to-Print (8 år) – trycksaksbaserad e-handel där kunden kan förändra valda delar av innehållet i respektive produkt
  • Administration & Produktion (8 år) – produktion och publicering av trycksaker, ledtexter, prislistor, lagersaldo och grafik i systemet
  • Support & Utbildning (6 år) till både kunder och producenter på andra tryckerier
  • kunder såsom Göteborgs universitet, Malmö stad, Malmö högskola, m.fl.
 • Variabeldata (4 år) & InkJet, vid behov
  • Bearbetning av adressdata till både Digitaltryck och InkJet-linje
  • Adressering i InkJet-linje, upp till 17.000ex
 • Originalare (19 år) bl.a.
  • Böcker
  • Script-baserad bearbetning av texter i MS Word, med anpassning av formatanrop m.m. som passar InDesign, QuarkXpress och Ventura så att all text är rätt kodad vid import i respektive program. Resulterade i ett snabbare produktionsflöde jämfört med att bearbeta den råa Word-filen direkt i Layout-programmet
 • Lager (1 år, deltid)

Redskap: InDesign, QuarkXpress, Acrobat, Pitstop, Photoshop, Illustrator, MS Word, MS Excel, XMPie, Fireworks, DreamWeaver, Fuji XMF, DesignStore, EFI Digital StoreFront, Adressering (InkJet), Bokbinderi, Kuvertering, Wire-O, Skärmaskin, E-post, Telefon, FTP, MAC, PC

”… så bra att uppdragsgivaren återkommer gång på gång”

VD, Prinfo Grafiskt Center

1982.09–1988.02

Malmö-Tidningen, Malmö
Textinskrivare & Grafiker
Administration
 • Textinskrift och stilsättning av artiklar och annonser till olika lokaltidningar
 • Administration
  • Fakturering
  • Kravhantering
  • Renskrivning av Annonsorder/Orderbekräftelse
  • Posthantering
 • Distribution och påfyllning av tidningar i tidningsställ i Malmö, Limhamn och Skåne
 • Timanställd under gymnasietiden, sedan fast anställd

Redskap: Sätterimaskin (Compugraphic), Framkallningsmaskin/Mörkrum, Skrivmaskin, Dator, Telefon, Bil

”[…] mycket god initiativförmåga och ställer upp till 100% […] god samarbetsförmåga med såväl undertecknad som övriga medarbetare”

Karl-Heinz Forsberg, ägare

1983.08–1984.05 – praktik gymnasiet (heltid)

Stenbergs Elektriska, 4 månader
Sydkraft, 5 månader (bytt namn till E.ON)

Stenbergs Elektriska

 • 1 månad med elektriker på Nybyggnation
 • 3 månader på Ritkontor

Sydkraft

 • 1 månad med elektriker på Barsebäcks kärnkraftsverk
 • 4 månader på Ritkontor

Förbättring: Nya rutiner vid duplicering av gamla åldersförändrade ritfilmer. Principen är densamma som i fotolabb vid felexponerat negativ. Först gör man en snabb för-belysning av det nya materialet, och där efter gör man kontaktkopian! Resultatet lika fin som en ny ritning.

Datorvana

 • MAC & PC i produktion och PC privat
 • Installation av programvaror i MAC & PC-miljö
 • Installation av operativsystem i PC-miljö
 • Administration av e-post-konton, web/cms-konton, databaser och systemflytt mellan webhotell
 • Lång erfarenhet av blandade programvaror, speciellt Adobe CS-paketet, MS Excel, MS Word, affärssystemen Summa och Orderbok
 • Affärssystem
  Orderbok [mycket bra]
  Summa [tidigare regelbunden användning]
  GKS [kännedom]
 • Operativsystem
  Windows [mycket bra]
  MAC OS
  MS-DOS / PC-DOS [bra]
 • Office-paket
  MS Word [mycket bra]
  MS Excel [bra]
  MS Excel Databas [kännedom]
  MS Access Databas [kännedom]
  OpenOffice [bra]
 • Layout & Grafiktidigare regelbunden användning
  InDesign
  QuarkXpress
  PageMaker
  Ventura Publisher
  Acrobat Pro
  Photoshop
  Illustrator
 • Prepress & Variabeldatatidigare regelbunden användning
  XMPie, variabeldata
  HP SmartStream, variabeldata
  PrepareIT, skärprofiler
  PitStop, kontrollfunktion i Acrobat Pro
  QuiteImposing, utskjutning i Acrobat Pro
  Fuji XMF, utskjutning
 • Web-to-Print / E-handel – tidigare daglig användning
  EFI Digital Storefront
  Prinfo DesignStore (DesignLab)
 • Webb & Hemsidor
  WordPress [bra]
  FireWorks / DreamWeaver / css / html [bra]
 • Övrigt
  E-post / G-mail / Outlook / m.fl. [mycket bra]
  CD / DVD-bränning [bra]
  R-Drive – systemspegling av hårddisk [bra]
 • m.fl. programvaror

Kurser & Utbildningar

 • 2010 Danska, grund
  Lundbergs språkskola – 1 termin, 1 gång / veckan
 • 2009 ECDL-körkort (certifikat) – Datorföreningen
 • 2009 MS Office 2003 – Maximalen Kompetensutveckling
  MS Word, validering + avancerad
  MS Excel, validering + avancerad
  MS Excel databas, validering + grund
  MS Access Databas, validerad
  MS PowerPoint, validering + grund
  MS Outlook, validerad
 • 2008 Web-to-Print / E-handel – EFI Digital StoreFront
  Prinfo Communication Group – 5 dagar
 • 2004 Web-to-Print / E-handel – DesignStore
  Prinfo Motala – 4 dagar
 • 2004 Rättskunskap, 50gyp
  Komvux Kronborg – 1 termin, 1 förmiddag / vecka
 • 2004 InDesign, avancerad
  Acade Media Education, Malmö 2004, 2 dagar avancerat
 • 2003 InDesign, grund
  Prinfo Grafiskt Center, Malmö 2003, 1 dag avancerad grund
 • 2002 ASP & SQL, grund
  Prinfo Communication Group – 1 termin, 5 ggr + läxor
 • 1998 PDF & Acrobat-teknologi, avancerad
  Teknik i Media – 2 dagar
 • 1997 Web & HTML, påbyggnad
  Grafo Media Utbildning – 2 dagar
 • 1986 Operativsystem MS DOS / PC DOS, avancerad
  ABF – 1 termin, 1 kväll / vecka
 • 1982–1985 Gymnasie: El-Tele-teknisk linje
  Teori 2 läsår + Praktik 1 läsår
  Pauliskolan, Malmö

Förtroendeuppdrag

 • 2010–2016 Wesleykyrkan
  Extern resurs och bollplank i webgruppen
 • 2003–2008 Brf Svenstorp 3
  Support och aktivering av bredband till ca 100 av 121 hushåll och lokaler. Delaktig i upphandlingen av ny operatör 2008
 • 1999–2000 KFUM Frontline Countrydancers
  Adjungerande styrelseledamot och ansvarig för hemsidan
 • 1995–1996 Bf Mellangården
  Valberedning

Körkort

 • B-körkort (sedan 1984 och u.a.)

Språk

 • Svenska – modersmål
 • Engelska – bra
 • Danska – nybörjare med bra läs- och hör-förståelse

Personligt

 • Född juli 1966
 • Röker inte
 • Snusar inte
 • Har katt
 • Ensamstående utan barn

Referenser

 • Referenser lämnas på begäran