Glupsk fisk äter malarialarver

Ciklid-fiskKenya: Kenyanska forskare har kommit fram till att det borde gå att använda sig av en larvätande ciklidfisk i bekämpningen mot malaria.

I ett försök som gjorts så minskade antalet malariamygglarver med ca 94% där man inplanterat denna glupska lilla fisk, jämfört med en tredubbling där ingen inplantering skedde…