Släktfejd begravd efter ca 400 år

Sydkorea: 1614 började bråket mellan klanerna Yoon och Shim … om en gravplats!

Bakgrunden till bråket var att båda familjerna gjorde anspråk på området där man begravde sina släktingar.

Men nu – efter snart 400 år – har man enats om att sluta bråka, och först i mars 2008 slutar det för gott då Yoon överlämnar 8.300 kvm mark till Shim.