Rökförbud även på den egna tomten?!

Rökförbud hemmaSverige: Nu har det hänt! Rökförbud på den egna tomten! Miljödomstolen har börbjudit en kvinna i Åkarp att röka i sin trädgård … eller i stora delar av den, rättare sagt …

Det är kvinnans granne, tillika advokat, som påstår sig behöva andningsmask när han går ut till sin bil. Grannen ville även att kvinnan skulle betala vite på 2000:– varje gång hon rökte på fel ställe, men där gick gränsen tyckte domstolen…

Vill du läsa mer om detta, se även följande artikel hos Sydsvenskan.