Polischef erkände fyllekörning … drog senare tillbaka erkännandet

Rattfull eller ej ...Sverige: Dagen efter en fest fastnade polischefen i en poliskontroll, och efter att ha fått blåsa erkännde han snabbt att ha kört onykter, och accepterade ett bötesföreläggande.

Knappt två veckor senare drar han tillbaka sitt erkännande med hänvisning till att han sköljt munnen med munnvattnet Listerine.

Hur var det nu, var han full eller var han inte?

Så då kommer man till en liten följdfråga… kan man lita på en polischef som inte vet skillnaden mellan att vara full eller nykter?? Samtidigt så verkar inte Rikspolisstyrelsens ansvarsnämnd ifrågasätta handlandet, åtminstone inte enligt deras första utlåtande… Men förhoppningsvis lär böterna bli dryga…