Brist på förskoleplatser ska ge skadestånd!?

Brist på förskoleplats kan ge skadeståndSverige: Ända sedan 1984, då barnomsorgsgarantin infördes av den dåvarande borgerliga regeringen, så har garantin inte varit något annat än en tandlös garanti, eftersom många kommuner bryter mot reglerna…

Men nu äntligen börjar kanske något hända, för nu lägger skolminister Jan Björklund (fp) äntligen fram ett förslag som förhoppningsvis kan få kommunerna att vakna upp ur sin 23 år långa dvala!

Skolministerns förslag går ut på att föräldrarna ska få ett skadestånd motsvarande kostnaden för förskoleplatsen om man inte har fått en en förskoleplats inom 4 månader … och man räknar med att regeringen ska kunna enas om ett beslut!