Nya toalettregler

Till samtliga anställda

Tidigare har samtliga anställda varit tillåtna att gå på toaletten under okontrollerade former. Från och med dags datum kommer en Toalett BesöksKontrollering att tas i drift. Denna besökskontrollering har skapats för att säkerställa alla anställdas tid på toaletten samt för att bidra till att alla anställda behandlas likställt.

Som ett led i den TBK kommer ett Toalett BesöksKonto att ges till var anställd, som första dagen i varje månad laddas med tjugo Toalett BesöksPoletter. Dessa poletter kommer att stå kvar från en månad till nästa om de inte utnyttjas.

Inom fyra till sex veckor kommer alla dörrar till toaletterna att förses med identifieringsstationer med röstidentifieringsfunktion. Innan denna månads slut måste var anställd lämna ett röstprov (ett normalt och ett vid stress) till Administrationsavdelningen. Röstidentifieringsstationerna kommer att vara funktionella, men inte avvisande under hela månaden. De anställda bör under denna tid bekanta sig med stationerna.

Om BesöksKontots poletter når antal noll kommer inte dörrarna att låsas upp för den anställde förrän den förste den följande månaden. Vidare kommer att toalettlås att utrustas med indragningsbara toaletthållare. Om båset är upptaget mer än tre minuter kommer ett alarm att ljuda. Trettio sekunder efter larmets slut kommer hållaren att dras in i väggen, toaletten spolas automatiskt och båsdörren kommer att öppnas. Om båset fortsätter att vara upptaget kommer ett foto av användaren att tas.

Fotot kommer sedan att placeras på Personalavdelningens anslagstavla. Om någons bild kommer upp tre gånger kommer detta att resultera i direkt avsked. Om Ni har några frågor angående dessa nya rutiner, var god och fråga er handledare. De har alla fått avancerade instruktioner.