Spädbarn ska deklarera…

Skatteverket: Spädbarn ska deklareraSverige: Ca 1.000 spädbarn har ombetts att lämna självdeklaration senast den 5 maj i år, men det är nu konstaterat att utskicket är ett misstag.

Förra året betalade barnens föräldrarna förmögenhetsskatt och RSV:s datorer fick tydligen för sig att de nyfödda också hade förmögenhet att skatta för i år!

Hemmavarande barn under 18 år – som själva inte lämnar självdeklaration – sambeskattas med föräldrarna och det är familjens gemensamma förmögenhet som man utgår från…