Jaktlyckan man inte skryter om?!

Det var en gång två norska jägare som var ute och jagade. Norrmännen träffades vid sina bilar klockan 20.00. Då frågade den ena:

– Sköt du något?

– Ja!!!, en 125-taggare!

Då sade den andre:

– Oj, det måste ha varit en stor älg?

– Det var ingen älg, det var än igelkott…