Förlorad eller stulen mobil? Ha koll på läget!

Om du förlorar din telefon, glöm då inte att göra följande:

 • Ring och spärra abonnemanget hos Din operatör
 • Ring och stöldanmäl / förlustanmäl till polisen – ha även ditt IMEI-nummer till hands

Vad är IMEI-nummer?

Detta motsvarar bilens chassi-nummer eller cykelns ramnummer och är unik för telefonen.

 • IMEI-numret står alltid på telefonens kartong
 • IMEI-numret bör också stå på kassa-kvittot
 • IMEI-numret kan du få fram på 2 sätt i telefonen
  • Ta fram telefonen och slå in följande kod, som om du skulle ringa ett samtal:
  • *#06#
  • Eller, gå in i telefonens inställningar

Spärrservice och spårningskontroll

Det har blivit vanligare och vanligare att SmartPhones levereras med både spärrservice och spårningskontroll, även om du själv måste administrera det, och då bl.a. dyrare telefon som exempelvis iPhone och Samsung Galaxy S2, S3, m.fl.!

Vet du inte du har dessa funktioner, fråga din tele-operatör, dom vet normalt.

I Samsung Galaxy S3 så finns aktiveringslänken exempelvis direkt inne under inställningar!

Kom ihåg att Du själv som måste aktivera funktionen!

Dålig polisiär statistik … om du saknar IMEI-numret!

Exempelvis kan polisen bara spåra ca 15% av de beslagtagna telefoner som relateras till misstänkta rån e.d., och blir då tvingade att lämna tillbaka telefoner till personer som kanske inte är rättmätig ägare till telefonen …