Hade en skruv lös i 48 år

Sverige: På 80-talet sökte en 62-årig man från Trollhättan läkarvård för en knuta bakom höger öra. Vid läkarbesöket var han svullen från pannan ned till axeln, men fick av läkaren en tiodagars penicillinkur, då man inte fann något.

Penicillinen verkade inte, och efter flera läkarbesök gjorde man slag i saken och röntgade svullnaden. När läkarna såg vad som fanns på röntgenplåtarna, trodde man att maskinen spökade och tog nya röntgenbilder.

Det visade sig nämligen att mannen hade en skruv lös, och sedermera opererades mannen. Skruven låg inbäddad i en varböld större än ett ägg, och hade vandrat – obemärkt – från ena ansiktshalvan till den andra.

Först ett par dagar efter operationen kunde mannen herrleda var skruven kom ifrån. För 48 år sedan, när han var fjorton år, hade han gjort en hemmagjord krutpistol. När pistolen sedan skulle avfyras, baktände pistolen och skruven – som pistolen var laddad med – träffade honom i ansiktet, men skruven återfanns först nu …