Göteborgare väcker undran i Nordamerika

Vandraren Mattias MyrebringSverige / USA: Göteborgaren Mattias Myrebring väcker undran och nyfikenhet i norra USA och nordöstra Kanada.

Mattias ska fotvandra från Halifax i Kanada till Vancouver vid USA:s norra västkust.

Distansen är 5.000 km och han räknar med att hålla en medelhastighet på ca 5 km per timme, och med i bagaget finns bland annat en björnsäker matlåda.

Till råga på allt så har han hoppat av sitt jobb, då han tyckte något saknades i livet…

Artiklar om Mattias…