Kanibaler ber om ursäkt för en måltid från år 1878

Kanibaler ber om ursäkt för en måltid från år 1878Papua Nya Guinea: 1875 anlände en engelsk grupp till ön Papua Nya Guinea för att bl.a. sprida kristendomen. Men 1878 åt kanibalerna upp tre lärare och en präst. Detta ledde till att en ny expedition skickades ut för att straffa kanibalerna, och ledde då till flera brända byar och döda stammedlemmar.

Nu har man hållt en försoningsceremoni på ön New Britain där kanibalernas ättlingar bett om ursäkt för sina förfäders måltid 1878. Ursäkten togs emot och accepterades av Isoa Tikoca, Fijis sändebud.