Fusionskraften framtidens energi?!

Fusion, alternativ energiEnergi: Inom vetenskapen hoppas man att inom en snar framtid kunna börja använda fusionskraft, istället för fisionskraft som i dag används inom kärnkraften. Energin och ljuskraften som kommer från bl a solen, uppstår av fusion, medan dagens kärnkraftsverk använder fision.

Skulle vetenskapen komma så långt, att dom kan kontrollera och göra den säker, kommer vi att ha vår energiförsörjning säkrad för tusentals år framöver. Ett gram kärnbränsle innehåller nämligen lika mycket energi som 400.000 liter bensin.