Grundlurade Svea Livgarde

Grundlurade Svea LivgardeSverige: Två kompisar, Mats och Ove, fick för sig att byta plats, då Mats inte var intresserad av att göra sin militärtjänst. Ove tog Mats plats den 14 oktober 1985, och utan inkallelseorder, men med Mats namn och personnummer, klampade Ove rakt in på Svea Livgarde i vår kära huvudstad.

Av misstag började det ”läcka” från Ove, och efter 6 veckor var dubbelspelet slut. Det hela resulterade i att Mats fick villkorlig dom, 2 års övervakning och 40 dagsböter á 20 kronor, samt en ny inkallelseorder. Ove däremot, fick gratis kost och logi under 3 månaders tid… just det, i finkan, för att ha spelat Mats dubbelgångare.