Världens älsta levande djur…

Island: Utanför Islands kust har man hittat världens äldsta levande djur … om åldersbestämningen stämmer!

Det är en mussla som man kallar för Ming, och namnet kommer av den kinesiska Ming-dynastin som hade makten för 400 år sedan, dvs runt år 1600-talet.

Det är forskare från Bangor University som bedömt musslans ålder, tillsammans med bidrag från Help The Aged…