Präster i vilt slagsmål

Israel: I Jesu födelsekyrka blev det inte så mycket julefrid som man annars kunde förväntat sig.

Nu i veckan rök armeniska och grekiskortodoxa präster ihop i ett hejdundrande gräl och slagsmål inne i kyrkan. Man gick så långt att man både använde kraftord, snytingar, järnstänger och andra tillhyggen. Totalt blev sju präster skadade …

Bakgrunden till bråket var en inledande diskussion om hur städningen skulle gå till, men när någon inkräktade på ”fel område” så bröt slagsmålet ut.

Det är nämligen som så att varje sekt har sitt eget lilla område, och skäms den som försöker nyttja sin nästas markområde … i kyrkan – berättade SVT Text på fredagen.