Fult språk? Då blir det hårda tag!

Norge: I den norska orten Tönsberg har skolledningen, tillsammans med elevrådet, upprättat en förteckning över ord som man tycker ska vara svartlistade i skolan…

Om en elev för för sig att använda någon av de svartlistade orden så är det besök hos rektorn på direkten! Jodå, man tillkallar föräldrarna som får hämta hem busen…

Språkforskaren Finn-Erik Vinje hävdar att det faktiskt kan vara berikande med fula ord inom rimliga gränser och tycker därför att förbudet är orimligt…