Ändrade säkerhetsregler

Sverige: Statens Kärnkraftsinspektion har beslutat att öka säkerheten genom att förbjuda att anställda får ha med sig vissa saker in på verken. Bland annat bomber och spikklubbor är förbjudna.

Vissa anställda har talat om att ta med en hilldebard…