Pannbandet som berättar hur det står till…

Vetenskap: På Tufts University i Boston, USA, håller man på med forskning som baseras på att få datorn att förstå vad du tänker eller hur du mår.

Med hjälp av ett pannband ska man mäta både syre- och blodnivå i hjärnan med hjälp av ett pannband. Tekniken bygger på att man skickar in ljus i huvudet, ljus som ligger nära infrarött, och man kan då registrera de vågländer som hjärnvävnaden absorberar.

Med hjälp av databeräkningar kan man framförallt avgöra om man man är över- eller underarbetad … eller inte arbetar alls!