Operatören Glocalnet nobbar Antipiratbyrån

Sverige: För en tid sedan föreslog regeringens utredare Cecilia Renfors att internetleverantörerna skulle ta större ansvar för fildeningen.

Teleoperatören GlocalNetEnligt operatören Glocalnet skulle detta innebära att man skulle tvingas lämna ut uppgifter till privata företag och intresseorganisationer, och man har därför antagit en ny policy:

”För att bemöta hotet mot internetanvändarnas personliga integritet antar Glocalnet i dag en fildelningspolicy. Vi samarbetar med polismyndigheten för att stoppa farligt och olagligt innehåll, men vi lämnar aldrig ut användaruppgifter till intresseorganisationer, inte ens till Antipiratbyrån”, skriver Martin Tivéus, vd för Glocalnet

AntipiratbyranVad som är laglig eller olaglig fildelning är upp till domstolen att avgöra, ingen annan, eftersom det faktiskt även finns laglig sådan.

Länkar från Regeringskansliet: