Om världen var en by istället …

Världen: Ett ovanligt men ganska tänkvärt räkneexempel på hur världen skulle sett ut om befolkningen skulle krympts ned till en by på 100 personer!