Katt och mus fick skulden …

Electricity pylonAlbanien: I Albanien har man numera en förklaring till en del av de frekventa strömavbrotten som landet drabbats av …

El-bolaget hävdar att det var en katt och mus som orsakade det senaste strömavbrottet på ca 72 timmar i huvudstaden Tirana.

Katten hade uppenbarligen jagat musen in i ett kabelområde och kom ivägen för några strömförande kablar och avled, vilket också ledde till strömavbrott, berättar en taleskvinna för Reuters nyhetsbyrå.

Vanligtvis brukar myndigheterna skylla bl.a. på torka, regnbrist eller kommunisttiden.