K-märkning av en hundkoja…

Sverige: Att olika gamla byggnader kulturminnesmärks har vi ju hört talas om många gånger, men nu har något så ovanligt som en hundkoja K-märkts och återfinns på Borgs säteri i Norrköping.

Stadsarkivarien är inte riktigt säker på hundkojans ålder, men man vet att den funnits där sedan åtminstone 1901. Hundkojan har nu restaurerats av Stadsmuseet och sedan återförts till säteriet.