Jämställdhet hund-människa!

Norge: Nu har det kommit en ovanlig jämställdhetsdom i Norge.

Högsta domstolen har nämligen fastställt att en hund kan vara en tjänsteman. Jobbar man som polishund så är man deffinitivt tjänsteman! Basta!

När en 29-åring sparkade polishunden så blev han dömd för våld mot tjänstehu… förlåt, tjänsteman!

Chefen för hundsektionen vid polisen i Bergen tycker att det är ett mycket bra beslut, som nu ger polishundarna det skydd de förtjänar!

Vi kan ju inte mer än hålla med, är man tjänsteman så är man … vare sig man är människa eller hund eller …!