Indien: På 1920-talet fick en familj ett hinduiskt tempel i gåva, och 1987 lyckades en troende få templet förklarat som offentlig byggnad, men nu tvistar parterna om äganderätten.

Ärendet ska nu avgöras i domstol, vilken beslutat att gudarna Rama och Hanuman ska rådfrågas, eftersom templet tillägnats dessa gudar, berättar SVT Text.

Frågan är bara vad som händer om vittnena inte inställer sig…

Liknande poster du kanske gillar ...