Flaskpost levererad efter 16 år

Sverige: På Verkö i Blekinge skärgård fick man en ovanlig postleverans … flaskpost!

Det var en gammal gulnad ciderflaska som flöt iland efter 16 år i vattnet. Först nu fick fick Jakob Lundahl träffa Elsa Hellerfelt som hittade flaskposten. Meddelandet var skrivet av Jakob när han var 6 år gammal, till en i sin egen ålder, berättar Blekinge Läns Tidning.

I meddelandet fanns en adress, men med hjälp av lite hederligt detektivarbete så hittade man rätt person i passande ålder.