Dödbyn vägras namnbyte …

Sverige: En by i Dalarna vill byta namn, men man får inte speciellt mycket gehör för att få byta sitt dödstråkiga namn …

Man har nämligen ansökt om att få byta från Dödbyn till Österblicken, men Lantmäteriet har nekat namnbyte med hänvisning till den rekommendation som Institutet för språk och folkminnen gjort … man rekommenderade istället Dövbyn …