Demokratisk illusion

Illusionen att myndigheterna i
västdemokratierna följer lagar och
regler måste nämligen upprätthållas.

I en demokrati är illusionen det
viktigaste av allt.
                                K & P Poutlainen