Delgivning på FaceBook

Australien: Nu verkar det som juridiken har kommit ikapp Internet … eller åtminstone FaceBook! Nu har en domstol i Australien nämligen ansett att en delgivning även kan ske via FaceBook!

Den flitige FaceBook-användaren och juristen Mark McCormack lyckades visa att man, med hjälp av epost-adress, födelsedagar, kontaktnät, m.m. kunde knyta en eftersökt person till ett specifikt FaceBook-konto, och godkände därför delgivningen via FaceBook!

Australiensk domstol har ett modernt tänkande och har tidigare även godkänt delgivning via SMS!