Avslängd från flygplan

Avslängd från flygplanBurma: I Burma blev  ett svenskt par avslängda från flygplanet pga sitt störande beteende. Pesonalen tröttnade och fick nog när mannen fick för sig att visa sitt könsorgan!