Angripare blev uppstoppad

Tanzania: I Tanzania skadades en man och en pojke allvarligt av en örn i mitteln av 80-talet. Örnen ifråga anhölls senare i Kenya och uppskattades till ca 20 år.

Under ett halvårs tid hade örnen dödat 22 gätter, 4 bockar och 2 hundar, vilket sedermera ledde till att man beslutade att örnen skulle lämnas till en utställning – i uppstoppat skick.