Arkiv, kategori: Humor

Illusionen att myndigheterna i
västdemokratierna följer lagar och
regler måste nämligen upprätthållas.

I en demokrati är illusionen det
viktigaste av allt.
                                K & P Poutlainen Läs mer …

Uppkoppling mot internet

Kund: Så om jag gör så kan jag koppla upp mig mot Internet, eller?
Support: Ja.
Kund: Och det är den senaste versionen av Internet, eller?
Support: Uhm ... öh ... ja ...

Kopiering

Kund: Kan du kopiera Internet på den här disketten? Läs mer …

  1. I internet- och epost-sammanhang har vi fått vänja oss vid att bokstäverna å, ä och ö inte kan användas. SSM, Svenska SpråkMyndigheten, har som en konsekvens av detta beslutat att avskaffa dessa bokstäver helt. De anses överflödiga i ett kommande mer internationaliserat samhälle.
Läs mer …

Är du riktigt säker på att det år något fel?

Beskriv ditt problem!

Beskriv nu problemet korrekt!

Spekulera vilt om orsaken till ditt problem!

Fyll sedan i följande formulär

Hur allvarligt är problemet?
A. Mindre
B. Mindre
C. Mindre
D. Obetydligt

Vilka symptom har problemet? Läs mer …